VVS- og El-installatør Ejner Nielsen ApS har rettidigt opdaget at der er 3 mdr. til, at han skal gen-godkendes af en kontrolinstans. Han har ikke været specielt imponeret af Taknoq Kvantitet, der besøgte ham sidst, det var en træls oplevelse.

Godkendelsen er gældende i 24 mdr. det står der på certifikatet, og Ejner har læst i bekendtgørelsen at han blot skal gengodkendes af en Kontrolinstans inden udløbsdatoen. Det kan tidligst ske 3 mdr. før udløb, og det kan jo være hvilken som helst Kontrolinstans.

Ejner tager derfor kontakt til forskellige kontrolinstanser for at få et tilbud, og mærke om kemien er til stede. Han vælger at lave en aftale med VALIDAN, hvor han føler sig mødt med den service han kunne forvente.

VALIDAN beder derpå Ejner om at sende en opsigelse til Taknoq Kvantitet der besøgte ham sidst. Det finder Ejner ret underligt, for han havde jo købt og betalt for en vare, med en udløbsdato på 24 mdr. Hvorfor skulle man så sige op? VALIDAN fortæller at det forlanger de, og udtrykker at det findes tvivlsomt om de har hjemmel til det – noget med det frie valg.

Ejner sender til trods alligevel en opsigelse til Taknoq Kvantitet, hvorpå han modtager et svar, at der er en opsigelse på 6 mdr. Jammen!! min godkendelse udløber om 3 mdr. vil det sige at jeg er tvunget til at lade mig besøge af jer? JA, det skal du meddeler Taknoq Kvantitet. Det vil jeg ikke siger Ejner – I kan godt blive væk, jeg vil have besøg af VALIDAN, som jeg har en aftale med.

Tiden går og godkendelsen udløber, hvorpå Ejner får en partshøringsskrivelse fra Sikkerhedsstyrelsen, at hans godkendelse er udløbet, og at hvis han ikke godkendes inden 14 dage mister han sin autorisation.

Ejner ringer til Sikkerhedsstyrelsen for at få råd, de vil ikke tage stilling, han skal selv sørge for at blive godkendt. Sikkerhedsstyrelsen tvinger på den måde Ejner til at lade sig godkende af Taknoq Kvantitet.

Ejner ringer så til Taknoq Kvantitet og spørger hvordan han kan komme ud af det her. Han får igen beskeden at du har 6 mdr opsigelse, så du kan enten lade dig godkende af os, eller betale dig fri af aftalen. I øvrigt på en forudbetalt ordning hos Taknoq Kvantitet.

Ejner betaler glædeligt for at slippe ud af kløerne på Taknoq Kvantitet, hvorpå VALIDAN besøger og godkender Ejner, uden anmærkninger eller afvigelser overhovedet, og han bevarer sin autorisation.

Spørgsmål til jer installatører og kloakmestre

Er det rimeligt at Sikkerhedsstyrelsen tilskynder at Kontrolinstanser fastholder Jer, i kontrakter med bindinger, med fare for at I kan miste autorisationen?