Det er meddelt alle kontrolinstanser at det pr. 1. marts 2023 ikke længere tillades at gennemføre audit som web-audit.

Begrundelsen er at COVID-19 ikke længere var at betragte som en samfundskritisk sygdom pr. 1. februar 2022

Validan har kontaktet Sikkerhedsstyrelsen med et forslag om at ordningen genovervejes og fortsættes, indtil en undersøgelse af resultaterne var gennemført. Dette fordi vores tilbagemeldinger fra kunder har været særdeles positive og vi har ingen indikationer af, at kvaliteten forringes heraf – det har absolut været en succes hos vores kunder.

Værd at bemærke er også at det hos Validan har været et frivilligt tilbud, kunder kunne selv vælge mellem fysisk besøg eller web-audit.

Der er jo en lang række fordele ved web-audit og ikke mindst en betydelig ressource-besparelse, for alle parter. Det er meget mere fleksibelt og hos Validan har vi kunne afholde audits fra meget tidlig morgen til sen aften, sågar i weekender, for på den måde at kunne tilpasse sig kunden i en ofte travl hverdag.

Så er der selve miljøbelastningen. Hver eneste virksomhed skal efter 1. marts 2023 besøges fysisk, og det sker i udgangspunktet altid i bil – ca. 4.500 køreture årligt, rundt i hele landet. Det er i et miljøperspektiv en meningsløs miljøbelastning, og samtidig en væsentlig produktivitetsforringelse for samfundet.

Validan har forespurgt Sikkerhedsstyrelsen om der er foretaget en undersøgelse af erfaringer og resultater med web-audits og de svarer herpå ” I forbindelse med en eventuel revision af reglerne på området vil vi se nærmere på erfaringer og tilbagemeldinger, og kontrolinstanser og andre interessenter vil i et vist omfang blive inddraget i den kommende proces”.