Validan har gennem det sidste halve år haft et ukompliceret og meget værdsat samarbejde med Kiwa Inspecta A/S på vore respektive certificeringer og godkendelser. For at kunne levere vore kunder en endnu bedre service, så har Kiwa Inspecta og Validan pr. 1. januar 2021 indgået aftale om, at Kiwa Inspecta overdrager alle kunder på KLS- og VE-området til Validan. Overdragelsen betyder at Validan også formelt set, varetager dialogen med styrelserne og udsteder godkendelsesbeviser mm. på autorisations- og ve-områderne.

Det er vores fælles oplevelse, at kunderne har mødt en mere effektiv og velkoordineret service – hver gang, og på et højt fagligt niveau.

Evt. spørgsmål kan rettes til Lars Søgaard, Validan på tlf. 41444243 eller Martin Bo Christensen, Kiwa Inspecta på tlf. 20869999

Gode hilsner

Lars