Kære Installatører – del 2

Mange har reageret opmærksomt og positivt på min kritik af Tekniq Kvalitet som i sin tolkning af Sikkerhedsstyrelsen og lovgivningen udvander forskellen mellem anmærkninger og afvigelser. Jeg må antage at det skyldes manglende viden om lovgivningen, som i øvrigt ikke har været ændret siden 29. november 2018.

Kritik skal naturligvis følges op konstruktivt og jeg deler gerne mine indsigter for ikke, at I skal kvæles i bureaukrati af kontrolinstansens uretmæssige tolkning af lovgivningen.

Afvigelse:
Kontrolinstansen kan i et ordinært forløb tidligst besøge virksomheden 3 mdr. før godkendelsens udløb. Afvigelser rejst under efterprøvning skal være lukket før nyt godkendelsesbevis kan udstedes og dette inden godkendelsens udløb.

Anmærkning:
En anmærkning behøves ikke være lukket før nyt godkendelsesbevis kan udstedes. Anmærkninger kan lukkes ved at virksomheden indenfor en periode på op til 6 mdr. følger op på det rejste forhold med en handling.

I sin simpleste form kan opfølgning være en mail, hvori virksomheden bekræfter at forholdet er bragt i orden. Ved næste efterprøvningsbesøg verificerer kontrolinstansen så at virksomheden har gjort som skrevet i mailen.

Håber alle her kan se at der er væsentlige forskelle mellem afvigelser og anmærkninger. Måske bare en lille ting, men hvad bliver så det næste?

Når du mødes med en afvigelse eller en anmærkning fra din kontrolinstans, så er du altid i din gode ret til at spørge – hvor står det?

VALIDAN er mere end kontrolinstansen med med de garanteret laveste priser – Vi er grundlagt på sund fornuft.

Spørgsmål er velkomne

Gode hilsner
Lars

Mobil: 41 44 42 43

Kilder:
https://lnkd.in/gUTc9pwS