Kære Installatører – Del 1

Jeg er stødt på et spørgsmål om, hvorvidt Sikkerhedsstyrelsen har ændret praksis omkring anmærkninger og afvigelser, som det hævdes af Bl.a. Tekniq Kvalitet den 28. januar 2022.

Citat fra deres hjemmeside “Fremadrettet betyder det, at anmærkninger skal lukkes på samme vis som afvigelser for at sikre fortsat opretholdelse af godkendelse”

Det er ikke korrekt!

BEK 1363 af 29/11 2018 og Sikkerhedsstyrelsens vejledning til BEK 1363 gældende fra 21. december 2021 angiver således, at anmærkninger skal være lukkede indenfor en periode på 6 mdr. Se evt. side 6 i vejledningen.

Dermed også sagt at anmærkninger ikke kan sidstilles med afvigelser. Og det er vildledende at Tekniq Kvalitet citerer Sikkerhedsstyrelsen for, at anmærkninger SKAL lukkes på samme vilkår som en afvigelse.

Årsagen til at jeg reagerer på denne misinformation er, at det skader mit virke og jeres vilkår for at agere, når kontrolinstanser uretmæssigt fremsætter tolkninger af lovgivningen.

Jeg værdsætter altid en god dialog omkring lovgivningen og spørgsmål er altid velkomne.

Gode hilsner
Lars