Anvendelse af logo

Fortæl dine kunder om din certificering/godkendelse

Når du har opnået en certificering/godkendelse af et ledelsessystem, har mulighed for at orientere dine kunder herom.

Dette kan foregå på flere måder:

 1. Ved anvendelse af certificerings-/godkendelsesmærket gennem kommunikation og/eller i markedsføringsmateriale.
 2. Ved påsætning af certificerings-/godkendelsesmærket på servicebiler mm.

Du skal sikre dig, at enhver kommunikation om godkendelsen overholder vores almindelige betingelser for certificering/godkendelse. Og enhver anvendelse af vores certificerings-/godkendelsesmærker kræver en skriftlig aftale om overvågning af ledelsessystemet.

Hvad er et Certificerings-/godkendelsesmærke?

 • Certificerings-/godkendelsesmærket består af VALIDAN ApS’s logo sammen med angivelse af certificerings-/godkendelsesområdet.
 • Certificerings-/godkendelsesmærke bruges i overført betydning som et kvalitetsstempel der angiver at virksomhedens ledelsessystem er certificeret/godkendt af VALIDAN ApS

Hvor og hvordan må mærket anvendes?

Enhver anvendelse af et certificerings-/godkendelsesmærke skal sikre at der ikke kan opstå tvivl om, hvad certificering/godkendelse dækker.

Generelt vil vi fremhæve, at certificerings-/godkendelsesmærket for et godkendt ledelsessystem ikke må:

 • Anvendes på et produkt eller på et produkts emballage/brugsanvisning/produktblad, idet det fejlagtigt indikerer, at det er produktet der er certificeret.
 • Anvendes på eller i forbindelse med virksomhedens laboratorieprøvning, kalibreringsattest/rapport, inspektionsrapporter.

Krav til selve mærket

 • Mærket skal være det af VALIDAN ApS udleverede eller fremsendte.
 • Mærket skal reproduceres i sin helhed og i mindst 15 mm højde af hensyn til læsbarheden.
 • Mærket må ikke være større end virksomhedens eget logo og skal vises sammen med dette i en afstand svarende til mærkets højde.
 • Mærket må ikke trykkes på materialer der betyder at teksten bliver utydelig. Eksempelvis på tekstiler eller på en meget nopret overflade.

Kommunikation om Certificering/godkendelsen

En kommunikation omkring din certificering/godkendelse kræver ingen aftale med VALIDAN ApS.
Enhver kommunikation (skriftlig, elektronisk, digitalt eller mundtligt) omkring din certificering/godkendelse skal være retvisende og i henhold til det udstedte certifikat/godkendelsesbevis gyldighedsområde. Se nærmere om de krav du skal opfylde for at opnå en certificering/godkendelse.

Brug af VALIDAN ApS’ certificerings-/godkendelsesmærker for certificerede/godkendte ledelsessystemer

Du skal være opmærksom på at certificerings-/godkendelsesmærket for ledelsessystemer giver nogle begrænsninger i anvendelsen, som du skal sikre overholdes. Det er specielt muligheden for misforståelser af certificeringens/godkendelsens omfang der giver begrænsninger. Hvis dit certifikat/godkendelsesbevis ikke omfatter hele din virksomhed, må du ikke anvende mærket på brevpapir, fakturaer, generelle brochurer, biler, m.v. uden en klar angivelse af hvad certificeringen/godkendelsen omfatter.

    Hvad er et godkendelsesmærke?

 • Godkendelsesmærket består af VALIDAN ApS’s logo sammen med angivelse af godkendelsesområdet.
 • Godkendelsesmærke bruges i overført betydning som et kvalitetsstempel der angiver at virksomhedens ledelsessystem er godkendt af VALIDAN ApS

Hvor og hvordan må mærket anvendes?

Enhver anvendelse af et godkendelsesmærke skal sikre at der ikke kan opstå tvivl om, hvad godkendelsen dækker.

Generelt vil vi fremhæve, at godkendelsesmærket for et godkendt ledelsessystem ikke må:

 • Anvendes på et produkt eller på et produkts emballage/brugsanvisning/produktblad, idet det fejlagtigt indikerer, at det er produktet der er certificeret.
 • Anvendes på eller i forbindelse med virksomhedens laboratorieprøvning, kalibreringsattest/rapport, inspektionsrapporter.

Krav til selve mærket

 • Mærket skal være det af VALIDAN ApS udleverede eller fremsendte.
 • Mærket skal reproduceres i sin helhed og i mindst 15 mm højde af hensyn til læsbarheden.
 • Mærket må ikke være større end virksomhedens eget logo og skal vises sammen med dette i en afstand svarende til mærkets højde.
 • Mærket må ikke trykkes på materialer der betyder at teksten bliver utydelig. Eksempelvis på tekstiler eller på en meget nopret overflade.

Kommunikation om godkendelsen

En kommunikation omkring din godkendelse kræver ingen aftale med VALIDAN ApS. Enhver kommunikation (skriftlig, elektronisk, digitalt eller mundtligt) omkring din godkendelse skal være retvisende og i henhold til det udstedte godkendelsesbevis gyldighedsområde. Se nærmere om de krav du skal opfylde for at opnå en certificering.

Brug af VALIDAN ApS’ godkendelsesmærker for godkendte ledelsessystemer

Du skal være opmærksom på at godkendelsesmærket for ledelsessystemer giver nogle begrænsninger i anvendelsen, som du skal sikre overholdes. Det er specielt muligheden for misforståelser af godkendelsens omfang der giver begrænsninger. Hvis dit godkendelsesbevise ikke omfatter hele din virksomhed må du ikke anvende mærket på brevpapir, fakturaer, generelle brochurer, biler, m.v. uden en klar angivelse af hvad godkendelsen omfatter.