Det er essentielt for VALIDAN ApS at kunne dokumentere sin upartiskhed og sine kompetencer, således at omverdenen kan have fuld tillid til troværdigheden og kvaliteten af vort arbejde.
Vor upartiskhed  er sikret ved, at vi

  • udelukkende beskæftiger os med certificeringsaktiviteter, og dermed ikke er aktive indenfor rådgivning og lignende
  • sikrer, at medarbejdere ikke under anden reference har ydet rådgivning til vore certificerede kunder indenfor de sidste 2 år.

Vore kompetencer er sikret ved, at vi

  • primært rekrutterer vore medarbejdere gennem VALIDAN ApS
  • primært yder certificering indenfor VALIDAN ApS kompetencefelt.

VALIDAN ApS har blandt kunder og myndigheder udpeget et Advisory Board. Advisory Boardet giver input om politikker og principper i relation til certificeringsaktiviteternes upartiskhed og sikrer, at aktiviteterne gennemføres upartisk i henhold til de godkendte procedurer.

Signeret

Lars Søgaard – Direktør