Enkelte har udtrykt deres bekymring om hvorvidt man blot kan skifte til en anden kontrolinstans – Det kan man, det frie valg er netop med til at understøtte upartiskheden.

Når virksomheden har fået udstedt et godkendelsesbevis, så gælder dette 24 måneder. Virksomheden skal blot godkendes og certifikat være genudstedt indenfor en periode på 24 måneder. Og det kan man få gjort ved en hvilken som helst kontrolinstans.

Så er der bare lige den lille ting, som iøvrigt står for kontrolinstansernes egen regning – det at de ofte har sat i system, at genindkalde kunder. Kræver en kontrolinstans dette, så kan man frit takke nej, og derpå vælge en anden kontrolinstans.

Kunderne er nemlig helt frie til at vælge og det kunne jo være ud fra kriterierne faglighed, service og pris..

Det er til enhver tid uden omkostninger for kunden at skifte til VALIDAN. Og kommer man i klemme hos sin nuværende kontrolinstans, så finder vi også en løsning på det problem.

Det er nemlig ordentlighed, samarbejde og sund fornuft der driver værket.

Kilder:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205387

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205388