Anvendelse af mærker

Synliggør din godkendelse

Når du har opnået en godkendelse af et ledelsessystem, har du mulighed for at orientere dine kunder herom.

Dette kan foregå på flere måder:
1. Ved anvendelse af godkendelsesmærket gennem kommunikation og/eller i markedsføringsmateriale.
2. Ved påsætning af godkendelsesmærket på servicebiler mm.

Du skal sikre dig, at enhver kommunikation om godkendelsen overholder vores almindelige betingelser for godkendelse. Og enhver anvendelse af vore godkendelsesmærker kræver en skriftlig aftale om overvågning af ledelsessystemet.

Hvad er et godkendelsesmærke?

  • Godkendelsesmærket består af VALIDAN ApS’s logo sammen med angivelse af godkendelsesområdet.
  • Godkendelsesmærke bruges i overført betydning som et kvalitetsstempel der angiver at virksomhedens ledelsessystem er godkendt af VALIDAN ApS

Hvor og hvordan må mærket anvendes?

Enhver anvendelse af et godkendelsesmærke skal sikre at der ikke kan opstå tvivl om, hvad godkendelsen dækker.

Generelt vil vi fremhæve, at godkendelsesmærket for et godkendt ledelsessystem ikke må:

  • Anvendes på et produkt eller på et produkts emballage/brugsanvisning/produktblad, idet det fejlagtigt indikerer, at det er produktet der er certificeret.
  • Anvendes på eller i forbindelse med virksomhedens laboratorieprøvning, kalibreringsattest/rapport, inspektionsrapporter.

Krav til selve mærket

  • Mærket skal være det af VALIDAN ApS udleverede eller fremsendte.
  • Mærket skal reproduceres i sin helhed og i mindst 15 mm højde af hensyn til læsbarheden.
  • Mærket må ikke være større end virksomhedens eget logo og skal vises sammen med dette i en afstand svarende til mærkets højde.
  • Mærket må ikke trykkes på materialer der betyder at teksten bliver utydelig. Eksempelvis på tekstiler eller på en meget nopret overflade.

Kommunikation om godkendelsen

En kommunikation omkring din godkendelse kræver ingen aftale med VALIDAN ApS.
Enhver kommunikation (skriftlig, elektronisk, digitalt eller mundtligt) omkring din godkendelse skal være retvisende og i henhold til det udstedte godkendelsesbevis gyldighedsområde. Se nærmere om de krav du skal opfylde for at opnå en certificering.

Brug af VALIDAN ApS’ godkendelsesmærker for godkendte ledelsessystemer

Du skal være opmærksom på at godkendelsesmærket for ledelsessystemer giver nogle begrænsninger i anvendelsen, som du skal sikre overholdes. Det er specielt muligheden for misforståelser af godkendelsens omfang der giver begrænsninger. Hvis dit godkendelsesbevis ikke omfatter hele din virksomhed må du ikke anvende mærket på brevpapir, fakturaer, generelle brochurer, biler, m.v. uden en klar angivelse af hvad certificeringen omfatter.