Ansøg Om Godkendelse

KLS ansøgningsblanket El, VVS, Kloak, VE og Bedre Bolig

Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og efterprøvning af virksomhedens kvalitetsledelses-system jf. nedenstående: Aftalen omfatter følgende forretningsområder (sæt kryds):